Nowy Zarząd UKS Rotuz Bronów

Mamy zaszczyt poinformować, iż na Zebraniu Walnym, jakie miało miejsce dnia 8 listopada 2014 roku, został powołany nowy Zarząd na kolejną kadencję. Na czele zarządu stanie też nowy Prezes w osobie  Pana Kuby Brzuski, który został wybrany jednogłośnie w czasie tajnego głosowania nowych Członków Zarządu. W skład Zarządu wchodzą obecnie:

Brzuska Jakub           Prezes

Gaszczyk Daniel       Wiceprezes

Stanisz Zbigniew       Skarbnik

Leśków Rafał            Sekretarz

Oraz Członkowie :

Rafał Dzida, Kamil Falewski, Sebastian Dylong, Marek Kopeć, Arkadiusz Krzempek, Piotr Mokwa oraz Kamil Starostka.

Nowy Zarząd pragnie złożyć szczere podziękowania osobom, które zakończyły swoją kadencję, a w szczególności odchodzącemu Prezesowi Krzysztofowi Karczyńskiemu – za wkład i zaangażowanie na rzecz powstania i rozwoju UKS Rotuz Bronów.