Plan treningów

TRENINGI AKADEMII:

Grupa młodsza – poniedziałek i środa godz. 16:30 boisko w Bronowie

Grupa starsza – poniedziałek i środa godz. 17:30 boisko w Bronowie